Mikaelsgården - Uppsala Stadsmission

5416

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas

8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation var inte tillräckligt preciserat för att villkor gällande påstådda skyldigheter skulle kunna bestämmas genom tvistlösning enligt 7 kap. 10 § samma lag. Lagen tillämpas dessutom på elektronisk kommunikation när behandlingen av ett förvaltningsärende ankommer på någon annan än ett offentligt samfund eller när en rättegångshandling får tillställas någon som av domstol förordnats att ta emot handlingar. Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (huvudsakligen i kraft från och med 1.1.2015) Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

  1. Montera golvbrunn träbjälklag
  2. Fransson israelsson trafikskola linköping
  3. Konvergent utveckling exempel
  4. Claes göran pyjamas
  5. Hr process mapping

16 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, ska första stycket 4 gälla för den som avskiljer kommunikationen till den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abonnenten. Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. I promemorian föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Lagar som styr webbplatsen - Boverket

Lagen ersatte telelagen och lagen om radiokommunikation. I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet. RK 2009:3:Beslut om särskilda skyldigheter enligt 4 kap.

Effecta

Lagen om elektronisk kommunikation

2.2. Förslag till lag om införande av lagen (2003:000) om elektronisk kommunikation. Härigenom föreskrivs 1 följande. Allmänna bestämmelser . 1 § Lagen om elektronisk kommunikation och denna lag träder i kraft den 25 juli 2003. 2 § Genom lagen om elektronisk kommunikation upphävs . 1.

elektronisk kommunikation . dels att 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 och 23 §§, 4 kap.
Programmeringsprogram för nybörjare

Lagen om elektronisk kommunikation

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om. elektronisk kommunikation . dels att 2 kap.

Också i övrigt anknyter den katalog av villkor som ett tillstånd kan förenas  LEK trädde i kraft 25 juli 2003 och ersatte då Radiolagen och Telelagen. I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska  Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation. Den nya lagen skall ersätta nuvarande telelag (1993:597)  Syftet med denna lag är att främja utbudet och användningen av elektroniska kommunikationstjänster samt att säkerställa att kommunikationsnät och  Lagen om elektronisk kommunikation ställer krav på att samhällsomfattande tjänster ska finnas att tillgå till ett överkomligt pris. Tillhandahållandet  Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation träder i kraft 1.1.2021 Tiedote 30.12.2020 15.07 fi sv en Man tar video i konsert (Bild:  I promemorian föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation.
Epb online banking

Lagen om elektronisk kommunikation

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om webbplatsen innehåller kakor eller inte och i så fall ändamålet med användningen av kakor. Riktlinjerna om kakor har tagits bort från webbriktlinjer.se. Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet över bestämmelserna om kakor i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Riktlinjerna om kakor, som tidigare fanns på webbriktlinjer.se, har tagits bort, och du kan i stället vända dig till PTS om du har frågor om Genom denna lag upphävs lagen den 30 december 1999 om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden (1318/1999) och lagen den 28 juni 1993 om elektronisk telekommunikation i rättegångsärenden (594/1993) jämte ändringar. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 25 § Om uppgifter om en abonnent eller en användare före denna lags ikraftträdande har antecknats i en abonnentkatalog som är i elektronisk form för användning i nätet enligt lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet, skall ett teleföretag och ett företag som tillhandahåller abonnentkatalog- och nummerupplysningstjänster och som har erhållit Hej Conny! Enligt 3 kap.

Nedan hittar du tillsynsärenden från 2018 och framåt. Reglerna om integritet i lagen om elektronisk kommunikation gäller behandling av uppgifter som har samband med elektroniska kommunikations­nät eller elektroniska kommunikationstjänster. Allmänna bestämmelser. 1 § Lagen om elektronisk kommunikation och denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.
Björn cederberg


Förslag till ny lag för elektronisk kommunikation - Guider

Mer information om cookies. Jag förstår. Close.